fbpx

Fundacja Pro realizuje następujące zadania finansowane ze środków publicznych:


Projekt REALIŚCI 15++

Program pod patronatem Pełnomocnika Rządu ds. polityki młodzieżowej.

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033.


Projekt MŁODZI W REALU.PL

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiegow ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030.

Wartość finansowania i całkowita wartość zadania publicznego: 291 402,00 zł
Opis zadania publicznego:
Program MŁODZI W REALU.PL łączy potrzeby młodych z perspektywą różnych pokoleń i pochodzenia (Młodzi – Praktycy – Edukatorzy -Bliscy- Młodzi Edukatorzy). Edukacja obywatelska w proponowanym programie widziana jest w nowoczesny i kreatywny sposób, który obok kompetencji kluczowych, kompetencji społecznych i obywatelskich, zwiększa wiedzę i umiejętności krytycznego myślenia oraz gotowość młodych i dorosłych, do podejmowania wyzwań związanych z dalszą edukacją, świadomymi wyborami oraz zespołowym udziałem w społeczeństwie. Tworzony content platformy i zajęć hybrydowych w MŁODZIEŻOWYM UNIWERSYTECIE EDUKACJI REALNEJ (MUER) jest wyrazem współdecydowania w RADZIE MŁODYCH MUER o tym co jest ważne, jak przekonywać do swoich racji, wspierać umiejętności funkcjonowania w środowiskach i grupach konsultacyjnych.


Projekt REALIŚCI 15+

Program pod patronatem Pełnomocnika Rządu ds. polityki młodzieżowej.

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033.

Wartość finansowania i całkowita wartość zadania publicznego: 138 397,50 zł

Krótki opis zadania publicznego:
W projekcie REALIŚCI 15+ , młodzi z województwa podlaskiego, niezależnie od lokalizacji mogą konsultować, wybierać, współtworzyć i sięgać po zajęcia z różnych kategorii, w tym prawa, biznesu i przywództwa, pisania, promowania idei, zarządania organizacją i funduszami i nie tylko. Wszystko to w ramach oferty zadania publicznego REALIŚCI 15+. Każdy temat REALIŚCI 15+ jest zaprojektowany jest tak, aby był dostępny zarówno dla osób z niewielkim doświadczeniem, jak i dla zaawansowanych uczestników. Dzięki nowym tematom, które są regularnie uruchamiane, w realu (zoom i stacjonarnie w lokalizacjach subregionu białostockiego, w ramach 2 edycji REALIŚCI 15+ LOKALNIE) i w internecie (REALIŚCI 15+ KRAJOWO), można nauczyć się praktycznych umiejętności, zaistnieć w społeczności i nauczyć się współdecydowania oraz rozpalić nowe pasje.